Posted on

Tack för den tid som varit, men nu lägger jag ner.

P.g.a. minskad efterfrågan på våra få produkter har jag nu beslutat att lägga ner firman.